Regulamin wynajmu sprzętu kajakarskiego

1.Organizator bądź osoba pełnoletnia podpisuje oświadczenie zawierające dane wynajmującego, oraz informację o rodzaju i liczbie wynajmowanego sprzętu.
2.Osoba wynajmująca lub grupa zorganizowana bierze pełną odpowiedzialność za sprzęt i sposób jego użytkowania.
3.Wynajmujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikających z zagubienia bądź zniszczenia sprzętu.
4.Wynajmujący zobowiązuje się do przestrzegania zasad dóbr kulturowych i nie zaśmieca rzeki oraz zwraca sprzęt czysty najbardziej jak to możliwe.
5.KANZO event nie występuje w roli organizatora spływu. Nie zapewnia instruktorów, ubezpieczenia.
6.KANZO event nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeostwo osób znajdujących się na rzece.
7.Na życzenie klienta, KANZO event jest w stanie zapewnid ratownika, ubezpieczenie NW na czas spływu za dodatkowa opłatą.