Regulamin Zielonej Doliny

1.Przebywanie na terenie ośrodka Zielona Dolina oznacza znajomość i akceptację regulaminu.
2.Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości regulaminu bądź wytycznych.
3.Na terenie Zielonej Doliny obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00-06:00
4.Zabrania się używania otwartego ognia na terenie ośrodka, włącznie z rozpalaniem przez gości własnego grilla.
5.Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na teren ośrodka przez gości produktów własnych, tj. prowiant oraz napoje i napoje alkoholowe z wyłączeniem żywności i napojów dla niemowląt i dzieci.
6. Parkowanie pojazdów odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych-parking.
7.Parking jest niepłatny i niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz pozostawione w nich mienie.
8.Goście wprowadzający na teren ośrodka zwierzęta zobowiązani są do zachowania środków bezpieczeństwa, tak aby nie zagrażało ono innym osobom na terenie ośrodka.
9.W przypadku zdarzenia ze zwierzęciem, odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia.
10.Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za zgubione bądź pozostawione mienie.
11.Po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem następuje możliwość korzystania z grilla.
12.Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody bądź zniszczenia na terenie ośrodka.
13.Właściciel ma prawo wyprosić z terenu ośrodka osoby, które znajdują się w stanie upojenia alkoholowego, bądź innych substancji odurzających, a także takie, które są agresywne bądź wulgarne i zagrażają bezpieczeństwu innym gościom.
14.Przebywanie dzieci na placu zabaw jest możliwe tylko i wyłącznie pod opieka osób dorosłych bądź prawnego opiekuna.
15.Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z trampoliny przez osoby dorosłe.
16.Na trampolinie mogą jednocześnie przebywać dwie osoby (dzieci).
17.Wszelakie uwagi na temat funkcjonowania ośrodka należy zgłaszać właścicielowi.
18.Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia gości , których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków oraz które są agresywne.
19.Regulamin podany jest do wiadomości na stronie www.wzielonejdolinie.com.pl oraz na terenie ośrodka.

Regulamin najmu domków w Zielonej Dolinie

1.W dniu przyjazdu należy dokonać niezbędnych formalności związanych z zakwaterowaniem wraz z ważnym dokumentem tożsamości.
2.Doba hotelowa obowiązuje od godz. 14:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
3.Obejmujący domek sprawdza jego wyposażenie oraz stan, przyjmując na siebie odpowiedzialność materialną za braki w wyposażeniu lub uszkodzenia powstałe z winy najmującego.
4.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie pozostawione w domkach.
5.Korzystając z pobytu należy zachować spokój, zapewniając sobie oraz innym korzystającym należyty wypoczynek.
6.Zabrania się palenia papierosów wewnątrz domków, a także rozpalania grilla na tarasach i w obrębie domku.
7.Cisza nocna obowiązuje od godz.22:00-06:00